Chuyên trộn các loại hỗn hợp nhão , bột,hạt cho nghành nhựa hoặc bột trét tường nghành xây dựng.