Vắt các loại mặt hàng lĩnh vực ngành nhựa khô khoản 90% , tiêu hao điện năng ít, năng suất cao , ít tốn nhân công.